ചിരിക്കാന്‍ മടിക്കേണ്ട

  120
ചിരിക്കാന്‍ മടിക്കേണ്ട Image

ചിരിക്കാന്‍ മടിക്കേണ്ട

നിങ്ങള്‍ ചിരിക്കാത്ത,മസില്‍ പിടിച്ച്  നടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണോ ? സൂക്ഷിക്കുക മാനസിക-ശാരീരിക  ആരോഗ്യം തകരുന്നതിന് വേറെ എവിടേക്കും പോകേണ്ട.ചിരിക്കുമ്പോള്‍ ഹൃദയത്തിനും പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിനും കൂടുതല്‍ മെച്ചമുണ്ടാകുമെന്ന് ഗവേഷണങ്ങള്‍ തെളിയിക്കുന്നു.

ചിരിക്കുമ്പോള്‍ എന്‍ഡോര്‍ഫിനുകള്‍(വേദന കുറക്കുന്നതിനു സഹായിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കള്‍ )ശരീരത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പി്ക്കുന്നു.ചിരിക്കുമ്പോള്‍ മുഖത്തെ 15 മാംസപേശികള്‍ സങ്കോചിക്കുന്നു.ഇത് മുഖത്തിന് നല്ല വ്യായാമം നല്‍കുന്നു. കൂടാതെ ചിരിക്കുമ്പോള്‍ ബീറ്റാ എന്‍ഡോര്‍ഫിന്‍(വിഷാദം ഇല്ലായ്്മ ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കുന്ന രാസവസ്തു  ) , ഹ്യുമന്‍ ഗ്രോത്ത്  ഹോര്‍മോണ്‍ തുടങ്ങിയവ 27,28 ശതമാനം ഉയരുന്നതായി  ഗവേഷകര്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.അതുകൊണ്ട് ചിരി ഒരു ശീലമാക്കുക.

Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.

No comment is found.