ഗവര്‍മെന്റ് പ്രസ് എംപ്ലായീസ് യൂണിയന്‍

  101
ഗവര്‍മെന്റ് പ്രസ് എംപ്ലായീസ് യൂണിയന്‍ Image

ഗവര്‍മെന്റ് പ്രസ് എംപ്ലായീസ് യൂണിയന്‍

കേരള ഗവര്‍മെന്റ് പ്രസ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയന്‍ ഗവര്‍മന്റ് സെന്‍ട്രല്‍ യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളായി എ.ശ്രീകുമാര്‍(പ്രസിഡന്റ്)വി.എസ് വിനയ ഗോപാല്‍, ലതിക (വൈസ് പ്രസിഡന്റ്),എസ് നളിനകുമാര്‍(സെക്രട്ടറി),ആര്‍ സജീവ് , ആര്‍.രാജീവ് കുമാര്‍,എ.മേരി(ജോയന്റ് സെക്രട്ടറിമാര്‍) എസ്.ഹര്‍ഷകുമാര്‍(ട്രഷറര്‍) എന്നിവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം വി.ശിവന്‍കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.എ.ശ്രീകുമാര്‍ അദ്ധ

Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.

No comment is found.