പൊണ്ണത്തടി അര്‍ബുദത്തിന് കാരണമാകും

  169
പൊണ്ണത്തടി അര്‍ബുദത്തിന് കാരണമാകും Image

പൊണ്ണത്തടി അര്‍ബുദത്തിന് കാരണമാകും

പൊണ്ണത്തടി ഹൃദയാഘാതം,പ്രമേഹം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് പുതിയ വാര്‍ത്തയല്ല.എന്നാല്‍,പൊണ്ണത്തടി 11 തരത്തിലുള്ള അര്‍ബുദത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് പുതിയ ഗവേഷണ ഫലം പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നു.

വൃക്ക,പാന്‍ക്രിയാസ് എന്നിവ അടക്കമുള്ള 11 തരം അര്‍ബുദങ്ങള്‍ക്കാണ് പൊണ്ണത്തടി കാരണമാകുന്നത്.ബ്രിട്ടീഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഈ പുതിയ വിവരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ലോക ആരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുപ്രകാരം ആഗോള തലത്തില്‍  പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ 10 ആളുകളില്‍ 4 പേരും പൊണ്ണത്തടി മൂലം വിഷമതകള്‍ അനൂഭവിക്കുന്നുണ്ട്.അമേരിക്കയിലെ 40 ശതമാനം അര്‍ബൂദങ്ങളും ജീവിതരീതിയിലെ അപാകത മൂലം ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.ഉയര്‍ന്ന തോതിലുള്ള മദ്യപാനം കരള്‍,കഴുത്ത്,തല എന്നിവയില്‍ അര്‍ബുദം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഗവേഷണ ഫലം പറയുന്നു.

വ്യായാമം മൂലം 13 തരത്തിലുള്ള അര്‍ബൂദത്തെ ചെറുക്കാമെന്ന് ഒരു പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.എന്നാല്‍,അര്‍ബുദം ഉണ്ടാക്കുന്നതില്‍ സുപ്രധാന കാരണം പാരമ്പര്യ ജീനുകളുടെ കൈമാറ്റം ആണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൃക്കയെ ബാധിക്കുന്ന 38 ശതമാനം അര്‍ബുദവും പാരമ്പര്യ ജീനുകള്‍ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്.31 ശതമാനം സ്തനാര്‍ബുദം ഉണ്ടാകുന്നതും  ജീനുകള്‍ വഴിയാണ്.

Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.

No comment is found.