കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‌യാര്‍ഡിന് പുരസ്‌കാരം

  339
കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‌യാര്‍ഡിന് പുരസ്‌കാരം Image

കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‌യാര്‍ഡിന് പുരസ്‌കാരം

മികച്ച സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയ്ക്കുളള ഈ വര്‍ഷത്തെ തിരുവനന്തപുരം മാനേജ്‌മെന്റ് അസോസിയേഷന്റെ ടി.എം.എ-എച്ച്.എല്‍. പുരസ്‌കാരത്തിന് കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‌യാര്‍ഡിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

അസോസിയേഷന്റെ 30-ാമത്തെ വാര്‍ഷിക സമ്മേളനത്തില്‍ അവാര്‍ഡ് വിതരണം ചെയ്യും. ഡിസംബര്‍ 9, 10 തീയതികളിലായി ടാജ് വിവാന്തയില്‍ കൂടുന്ന സമ്മേളനം പ്ലാനിംഗ് ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ കെ.എം ചന്ദ്രശേഖരന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. മാനേജ്‌മെന്റ് വിദഗ്ധര്‍, ഇന്‍ഡസ്ട്രി ലീഡേഴ്‌സ്, പോളിസി മേക്കേഴ്‌സ്, സംരംഭകര്‍ തുടങ്ങി അഞ്ഞൂറോളം പ്രതിനിധികള്‍ സമ്മേളനത്തിന് എത്തും. കേരളീയമായ കാഴ്ച്ചപ്പാടില്‍ മേക് ഇന്‍ ഇന്ത്യ പദ്ധതി പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി സമ്മേളത്തില്‍ പ്രധാനമായും ചര്‍ച്ച ചെയ്യും.  

പൊതു സാമൂഹിക രംഗത്ത് കൊച്ചിന്‍ ഷിപ്പ്‌യാര്‍ഡ് നല്‍കിയ സേവനങ്ങള്‍ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് മാതൃകയാണെന്ന് അവാര്‍ഡ് നിര്‍ണ്ണയ കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി.

Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.

No comment is found.