റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍

  207
റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ Image

റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍

കേരള വനിതാ കമ്മിഷന്‍ റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ തസിതികയിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വീസില്‍....

കേരള വനിതാ കമ്മിഷന്‍ റിസര്‍ച്ച് ഓഫീസര്‍ തസിതികയിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ വ്യവസ്ഥയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വീസില്‍ സമാന തസ്തികയില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചൂ. അപേക്ഷ മേലധികാരി മുഖേന സെക്രട്ടറി, വനിതാ കമ്മിഷന്‍, ലൂര്‍ദ്ദ് പള്ളിക്കു സമീപം, പി.എം.ജി, പട്ടം പി.ഒ, തിരുവനന്തപുരം 695 004 എന്ന വിലാസതിതല്‍ മാര്‍ച്ച് 25 നകം ലഭിക്കണം.

Post a comment

You must be logged in to leave comments. Please login by clicking here.

No comment is found.